Apie KRISTINĄ JASMONTIENĘ

Kristina Jasmontienė yra sukaupusi 14 metų gydytojos dietologės patirties, taip pat yra baigusi kognityvinės ir elgesio terapijos studijas bei įsi­są­mo­ni­ni­mu grįs­tą kog­ni­ty­vi­nę el­ge­sio te­ra­pi­ją, ki­taip dar va­di­na­mą „mind­ful­ness“.
Write your awesome label here.

Visi Kristinos mokymai