Naudojimosi sąlygos

Ši sutartis taikoma tarp jūsų, šios svetainės vartotojo ir UAB Gravitacija, valdančios prekinį ženklą GoForward Academy, toliau GoForward Academy, šios svetainės savininko. Jūsų sutikimas laikytis šių Taisyklių 1, 2, 4– 11 ir 15– 25 punktų ir būti jų saistomas, laikomas įvykusiu nuo pirmo pasinaudojimo Svetaine. 3 ir 12 – 14 punktai taikomi tik Paslaugų pardavimui. Jei nesutinkate laikytis šių Taisyklių, nedelsdami nustokite naudotis Svetaine.

Jokia šios svetainės dalis nėra skirta sudaryti sutartinį pasiūlymą, kurį būtų galima priimti. Jūsų užsakymas yra sutartinis pasiūlymas, o mūsų sutikimas su šiuo pasiūlymu laikomas įvykusiu mums išsiuntus jums patvirtinimo el. laišką, kuriame nurodoma, kad jūsų užsakymas buvo priimtas.

1. Naudojamos sąvokos ir apibrėžimai

Šiame Susitarime šios sąvokos turi šias reikšmes:

"Paskyra" - tai bendrai asmeninė informacija, Mokėjimo informacija ir kredencialai, kuriuos Vartotojai naudoja prieigai prie Mokamo turinio ir (arba) bet kokios ryšių sistemos Svetainėje;

"Turinys" - tai bet koks tekstas, grafika, vaizdai, garso, vaizdo, programinė įranga, duomenų rinkiniai ir bet kokia kita informacijos forma, kurią galima saugoti kompiuteryje, kuris pasirodo šioje Svetainėje arba yra jos dalis;

"Priemonės" – tai bendrai bet kokios internetinės priemonės, įrankiai, paslaugos ar informacija, kurią GoForward Academy pateikia svetainėje dabar arba ateityje;

"Paslaugos" – tai paslaugos, kurias galite gauti per šią Svetainę, ypač naudodami GoForward Academy priklausančią el. mokymosi platformą;

"Mokėjimo informacija" – tai bet kokia informacija, reikalinga Paslaugoms įsigyti iš šios Svetainės. Tai apima, bet neapsiriboja, kredito / debeto kortelių numerius, banko sąskaitų numerius ir rūšiavimo kodus;

"Patalpos" - tai mūsų verslo vieta, esanti J. Tumo-Vaižganto g. 8, Vilniuje;

"Sistema" – tai bet kokia interneto ryšių infrastruktūra, kurią GoForward Academy pasiekia svetainėje dabar arba ateityje. Tai apima, bet neapsiribojant, internetinį el. paštą, skelbimų lentas, tiesioginių pokalbių priemones ir el. pašto nuorodas;

"Vartotojas" / "Vartotojai" - tai bet kuri trečioji šalis, kuri naudojasi Svetaine, nėra įdarbinta GoForward Academy ar naudojasi savo darbo metu;

"Svetainė" - tai svetainė, kurią šiuo metu naudojate (www.goforward.academy) ir visi šios svetainės sub-domenai (pvz., subdomain.yourschool.com), išskyrus atvejus, kai jie aiškiai neįtraukiami pagal jų pačių nuostatas ir sąlygas;

"Mes/Mes/Mūsų": reiškia GoForward Academy prekinį ženklą valdančią įmonę - UAB Gravitacija, įsteigtą Lietuvoje, juridiniu adresu  J.T. Vaižganto g. 7-1 , LT-01108 Vilnius, įmonės registracijos numeris 304984197.

2. Amžiaus apribojimai

Asmenys iki 18 metų turėtų naudotis šia Svetaine tik prižiūrint suaugusiajam. Mokėjimo informaciją turi pateikti suaugęs asmuo arba jam turi būti suteiktas leidimas.

3. Verslo klientai

Šios Sąlygos taip pat taikomos klientams, perkantiems Paslaugas verslo poreikiu.

4. Intelektualinė nuosavybė

 • 4.1 Atsižvelgiant į šių Taisyklių 5 punkte numatytas išimtis, visas Svetainėje pateikiamas Turinys, išskyrus atvejus, kai Vartotojai įkelia tekstą, grafiką, logotipus, piktogramas, vaizdus, garso klipus, vaizdo klipus, duomenų rinkinius, puslapio maketą, pagrindinį kodą ir programinę įrangą, yra  UAB Gravitacija, mūsų filialų ar kitų atitinkamų trečiųjų šalių nuosavybė. Toliau naudodamiesi Svetaine jūs pripažįstate, kad tokią medžiagą saugo galiojantys Lietuvos Respublikos ir Tarptautiniai intelektinės nuosavybės bei kiti įstatymai.
 • 4.2 Atsižvelgiant į 6 punktą, jūs negalite atgaminti, kopijuoti, platinti, saugoti ar bet kokios kitos mados pakartotinio naudojimo medžiagos iš Svetainės, jei Svetainėje nenurodyta kitaip arba jei mums nėra duotas aiškus raštiškas sutikimas tai padaryti.

5. Trečių šalių intelektualinė nuosavybė

 • 5.1 Jei aiškiai nenurodyta kitaip, visos intelektinės nuosavybės teisės, įskaitant autorių teises ir prekių ženklus, bet jomis neapsiribojant, produktų vaizduose ir aprašymuose priklauso tokių produktų gamintojams ar platintojams, kurie gali būti taikomi.
 • 5.2 Atsižvelgiant į 6 punktą, jūs negalite atgaminti, kopijuoti, platinti, saugoti ar kitaip pakartotinai naudoti tokios medžiagos, išskyrus atvejus, kai Svetainėje nurodyta kitaip arba jei atitinkamas gamintojas ar tiekėjas nėra davęs aiškaus raštiško leidimo tai daryti.

6. Nuorodos į kitas svetaines

Šioje svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines. Jei aiškiai nenurodyta, šias svetaines nekontroliuoja UAB Gravitacija arba kažkas iš mūsų filialų. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už tokių svetainių turinį ir neprisiimame atsakomybės už bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl jų naudojimo. Nuorodos į kitą svetainę įtraukimas į šią svetainę nereiškia jokio pačių svetainių ar jas kontroliuojančių svetainių patvirtinimo.

7. Nuorodos į šią svetainę

Norintys įdėti nuorodą į šią svetainę kitose svetainėse gali tai padaryti tik į svetainės pagrindinį puslapį www.goforward.academy  be mūsų išankstinio leidimo. Giluminis susiejimas (t. y. nuorodos į konkrečius svetainės puslapius) reikalauja mūsų aiškaus raštiško leidimo. Norėdami sužinoti daugiau, susisiekite su mumis el. paštu  info@goforward.lt  arba skambinkite mums šiuo numeriu:  +370 604 70060.

8. Bendravimo taisyklės

 • 8.1 Naudodamiesi bet kuria Svetainės sistema, turėtumėte tai daryti pagal šias taisykles. Nesilaikant šių taisyklių jūsų Paskyra gali būti laikinai sustabdyta arba uždaryta:

 • 8.1.1 Negalima vartoti nepadorios ar vulgarios kalbos;
 • 8.1.2 Negalite pateikti Turinio, kuris yra neteisėtas ar kitaip nepageidaujamas. Tai apima, bet neapsiriboja, Turinį, kuris yra įžeidžiantis, grasinantis, priekabiaujantis, šmeižikiškas, dsikriminuojantis pagal amžių, seksistinis ar rasistinis;
 • 8.1.3 Negalite pateikti Turinio, skirto smurtui skatinti ar kurstyti;
 • 8.1.4  Informuojama, kad pareiškimai teikiami anglų kalba, nes mes negalime atsakyti į užklausas, pateiktas kitomis kalbomis;
 • 8.1.5 Priemonės, kuriomis jūs save identifikuojate, neturi pažeisti šių Taisyklių ar galiojančių įstatymų;
 • 8.1.6 Negalima apsimesti kitais žmonėmis, ypač  UAB Gravitacija arba mūsų filialų darbuotojais ir atstovais;
 • 8.1.7 Negalite naudotis Mūsų sistema nesankcionuotam masiniam bendravimui, pvz., "šlamštui" ar "nepageidaujamam paštui".
 • 8.2 Jūs pripažįstate, kad  UAB Gravitacija pasilieka teisę stebėti bet kokius ir visus mums užmestus pranešimus arba naudoti mūsų sistemą.
 • 8.3 Jūs pripažįstate, kad  UAB Gravitacija gali išsaugoti bet kokių ir visų mums pateiktų pranešimų kopijas arba naudoti mūsų sistemą.
 • 8.4 Jūs pripažįstate, kad bet kokią informaciją, kurią siunčiate mums per Mūsų sistemą, mes galime bet kokiu būdu pakeisti ir atsisakote savo moralinės teisės būti tokios informacijos autoriumi. Apie bet kokius apribojimus, kuriuos galite nustatyti mes naudojame tokią informaciją, turime būti mums pranešta iš anksto ir mes pasiliekame teisę atmesti tokias sąlygas ir susijusią informaciją.

9. Paskyros

 • 9.1 Norėdami įsigyti Paslaugas šioje Svetainėje ir naudotis tam tikromis kitomis Sistemos dalimis, privalote sukurti Paskyrą, kurioje būtų tam tikri asmens duomenys ir Mokėjimo informacija, kuri gali skirtis priklausomai nuo jūsų naudojimosi Svetaine, nes mes negalime reikalauti mokėjimo informacijos, kol nenorite pirkti. Toliau naudodamiesi šia Svetaine, Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad:
 • 9.1.1 visa jūsų pateikta informacija yra tiksli ir teisinga;
 • 9.1.2 turite leidimą pateikti Mokėjimo informaciją, kai gali prireikti leidimo;
 • 9.1.3 šią informaciją laikysite tikslią ir naujausią. Jūsų paskyros sukūrimas dar kartą patvirtina jūsų atstovavimą ir garantiją.
 • 9.2 Rekomenduojama nesidalyti savo Paskyros duomenimis, ypač naudotojo vardu ir slaptažodžiu. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už jokius nuostolius ar žalą, patirtą dėl to, kad jūs pasidalijote jūsų paskyros duomenimis. Jei naudojate bendrai naudojamą kompiuterį, rekomenduojama neįrašyti savo abonemento informacijos interneto naršyklėje.
 • 9.3 Jei turite pagrindo manyti, kad jūsų Sąskaitos duomenis gavo kitas asmuo be sutikimo, nedelsdami susisiekite su mumis, kad sustabdytumėte savo Paskyrą ir atšauktumėte bet kokius neteisėtus užsakymus ar mokėjimus, kurie gali būti laukiami. Atminkite, kad užsakymus ar mokėjimus galima atšaukti tik iki Paslaugų teikimo pradžios. Tuo atveju, jei neteisėtas teikimas prasideda prieš jums pranešant mums apie neteisėtą užsakymo ar mokėjimo pobūdį, tuomet turėsite sumokėti mokestį už laikotarpį nuo paslaugų teikimo pradžios iki tos dienos, kai mums pranešėte, ir galite būti apmokestinti už vieno mėnesio atsiskaitymo ciklą.
 • 9.4 Rinkdamiesi naudotojo vardą privalote laikytis 9 punkte nurodytų sąlygų. Jei to nepadarysite, paskyra gali būti laikinai sustabdyta ir (arba) ištrinta.

10. Paskyros galiojimo nutraukimas

 • 10.1 UAB Gravitacija gali arba Jūs galite nutraukti Paskyros galiojimą. Jei nutrauksime jūsų Paskyrą, jums bus pranešta el. paštu ir bus pateiktas nutraukimo paaiškinimas. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, mes pasiliekame teisę nutraukti nenurodydami priežasčių.
 • 10.2 Jei nutrauksime jūsų Paskyrą, visi esami ar laukiantys užsakymai ar mokėjimai jūsų Paskyroje bus atšaukti ir Paslaugų teikimas nepradės veikti.

11. Paslaugų apimtis, kainodara ir pasiekiamumas

 • 11.1 Nors buvo stengtasi užtikrinti, kad visi bendri UAB Gravitacija teikiamų Paslaugų aprašymai atitiktų faktines Paslaugas, kurios jums bus teikiamos, mes neatsakome už jokius šių aprašymų pakeitimus, nes tikslus Paslaugų pobūdis gali skirtis priklausomai nuo jūsų individualių reikalavimų ir aplinkybių. Tai nepanaikina Mūsų atsakomybės už klaidas dėl mūsų aplaidumo ir reiškia tik teisingų Paslaugų variantus, o ne visai skirtingas Paslaugas. 
 • 11.2 Tam tikrais atvejais gali reikėti pasirinkti reikiamą Paslaugų planą.
 • 11.3 Mes nei pareiškiame, nei garantuojame, kad tokios Paslaugos bus teikiamos bet kuriuo metu ir nebūtinai patvirtinsime prieinamumą, kol nepatvirtinsime jūsų Užsakymo. Prieinamumo nuorodos Svetainėje nepateikiamos.
 • 11.4 Visa Svetainėje pateikta kainodaros informacija yra teisinga tuo metu, kai prisijungiama prie interneto. Mes pasiliekame teisę keisti kainas ir keisti ar pašalinti bet kokius specialius pasiūlymus laikas nuo laiko ir, jei reikia.
 • 11.5  Tuo atveju, jei kainos pasikeičia laikotarpiu nuo užsakymo pateikimo Paslaugoms iki mūsų užsakymo apdorojimo ir apmokėjimo, naudojama užsakymo metu galiojusi kaina.

12. Užsakymai ir paslaugų tiekimo principai

 • 12.1 Jokia šios Svetainės dalis nėra sutartinis pasiūlymas, kurį galima priimti. Jūsų užsakymas yra sutartinis pasiūlymas, kurį mes galime priimti savo nuožiūra. Mūsų sutikimą nurodome mes, siųsdami jums užsakymo patvirtinimo el. laišką. Tik atsiuntus užsakymo patvirtinimo el. laišką, bus sudaryta susiejimo sutartis tarp  UAB Gravitacija ir jūsų.
 • 12.2 Užsakymų patvirtinimai pagal 12.1 punktą jums bus išsiųsti prieš pradedant Teikti Paslaugas ir juose bus ši informacija:
 • 12.2.1 Užsakytų Paslaugų patvirtinimas, įskaitant išsamią informaciją apie pagrindines šių Paslaugų charakteristikas; 
 • 12.2.2 Visiškai detalizuota užsakytų Paslaugų kainodara, įskaitant, jei reikia, mokesčius, pristatymą ir kitus papildomus mokesčius; 
 • 12.2.3 Atitinkami Paslaugų teikimo laikai ir datos;
 • 12.2.4 Naudotojo kredencialai ir atitinkama informacija prieigai prie tų paslaugų.
 • 12.3 Jei dėl kokių nors priežasčių nepriimsime jūsų užsakymo, įprastomis aplinkybėmis mokėjimas nebus atliekamas. Bet kuriuo atveju visos su tuo užsakymu susijusios jūsų sumokėtos sumos bus grąžintos per 14 kalendorinių dienų.
 • 12.4 Apmokėjimas už Paslaugas atliekamas jūsų pasirinktu mokėjimo būdu, nedelsiant už bet kokį sąrankos mokestį, atitinkantį jūsų įsigytą paslaugų planą, ir kiekvieno vėlesnio mėnesio tą pačią dieną ("atsiskaitymo ciklas") už mokesčius, sukauptus per praėjusį mėnesį ("atsiskaitymo ciklas") IR /AR, kaip nurodyta gautame užsakymo patvirtinime.
 • 12.5 Prenumerata yra tęstinė. Užsisakius prenumeratą jūsų pasirinktu periodiškumu bus automatiškai nuskaičiuojamas prenumeratos mokestis nuo Jūsų mokėjimo kortelės.
 • 12.6 Mes siekiame įvykdyti Jūsų Užsakymą kuo greičiau per protingą laikotarpį po Jūsų Užsakymo, išskyrus atvejus, kai yra išskirtinių aplinkybių. Jei per pagrįstą laikotarpį negalėsime įvykdyti jūsų Užsakymo, apie tai jus informuosime užsakymo patalpinimo metu atitinkamame tinklalapyje arba susisiekdami su jumis iškart po užsakymo įdėjimo. Laikas nėra Sutarties esmė, o tai reiškia, kad mes sieksime įvykdyti Jūsų Užsakymą per sutartus terminus, tačiau tai nėra esminis Sutarties terminas ir mes nebūsime jums atsakingi, jei to nepadarysime. Jei Paslaugos turi prasidėti per 14 kalendorinių dienų nuo mūsų užsakymo priėmimo, jūsų aiškiu prašymu turėsite aiškiai pripažinti, kad bus paveiktos jūsų teisės aktais nustatytos atšaukimo teisės, išsamiai aprašytos 13 punkte.
 • 12.7 UAB Gravitacija stengsis, kad Paslaugos būtų teikiamos profesionaliai ir rūpestingai, atsižvelgiant į geriausią praktiką.
 • 12.8 Jei Paslaugos teikiamos nesilaikant jūsų užsakymo ir todėl yra neteisingos, nedelsdami susisiekite su mumis ir praneškite mums apie klaidą. Užtikrinsime, kad visi būtini pataisymai būtų padaryti per penkias (5) darbo dienas.
 • 12.9 Tam tikrų Paslaugų teikimui gali būti taikomos papildomos sąlygos. Pildydami užsakymą būsite paprašyti perskaityti ir patvirtinti, kad sutinkate su tokiomis sąlygomis.
 • 12.10 UAB Gravitacija teikia techninę pagalbą per mūsų internetinį palaikymo forumą ir (arba) telefoną.UAB Gravitacija leidžia dėti visas pastangas, kad būtų galima laiku reaguoti, tačiau negarantuojame konkretaus atsakymo laiko.

13. Užsakymų atšaukimas ar paslaugų atsisakymas

Norime, kad būtumėte visiškai patenkinti produktais ar paslaugomis, kuriuos užsisakote iš UAB Gravitacija. Jei jums reikia pasikalbėti su mumis apie savo užsakymą, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba telefonu +370 60470060 arba el. paštu   info@goforward.lt arba rašykite mums mūsų adresu (žr. 1 skyrių). Galite atšaukti užsakymą, kurį priėmėme, arba atšaukti Sutartį. Jei prie Paslaugos pridedamose konkrečiose sąlygose yra paslaugų atšaukimo sąlygų, bus taikoma konkrečių sąlygų atšaukimo politika.

 • 13.1 Jei esate Vartotojas, įsikūręs Europos Sąjungoje, turite įstatyminę teisę į "persigalvojimo" laikotarpį. Šis laikotarpis prasideda patvirtinus jūsų užsakymą ir suformavus sutartį tarp  UAB Gravitacija ir baigiasi po 14 kalendorinių dienų nuo tos datos. Jei per šį laikotarpį apsigalvosite dėl Paslaugų ir norėsite atšaukti užsakymą, nedelsdami praneškite mums šiuo el. paštu:   info@goforward.lt. Jūsų teisei atšaukti persigalvojimo laikotarpį taikomos 13.2 punkto nuostatos.
 • 13.2 Kaip nurodyta 12.5 punkte, jei Paslaugos turi prasidėti per persigalvojimo laikotarpį, turite pateikti aiškų prašymą šiuo klausimu. Prašydami, kad Paslaugos prasidėtų per 14 kalendorinių dienų persigalvojimo laikotarpį, jūs patvirtinate ir sutinkate su:
 • 13.2.1 Jei Paslaugos bus visiškai atliktos per 14 kalendorinių dienų persigalvojimo laikotarpį, baigę teikti Paslaugas prarasite teisę atšaukti.
 • 13.2.2 Jei atšauksite Paslaugas po to, kai paslaugos bus pradėtos teikti, bet dar nebaigtos, vis tiek turėsite sumokėti už suteiktas Paslaugas iki to momento, kai informuosite Mus, kad norite atšaukti. Mokėtina suma apskaičiuojama proporcingai visai Paslaugų ir jau suteiktų Paslaugų kainai. Visos sumos, kurios jau buvo sumokėtos už Paslaugas, grąžinamos atsižvelgiant į atskaitymus, apskaičiuotus pagal tai, kas išdėstyta pirmiau. Grąžinimas, jei taikoma, bus išduotas per 5 darbo dienas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų po to, kai informuosite mus, kad norite atšaukti.
 • 13.3 Paslaugų atšaukimui pasibaigus 14 kalendorinių dienų persigalvojimo laikotarpiui taikomos konkrečios šias Paslaugas reglamentuojančios sąlygos ir joms gali būti taikoma minimali sutarties trukmė.

14. Privatumas

Svetainės naudojimą taip pat reglamentuoja mūsų privatumo politika (www.goforward.academy/privacy), kuri yra įtraukta į šias Sąlygas pagal šią nuorodą. Norėdami peržiūrėti privatumo politiką, spustelėkite aukščiau esančią nuorodą.

15. Kaip mes naudojame Jūsų asmeninę informaciją (duomenų apsauga)

 • 15.1 Visa asmeninė informacija, kurią galime rinkti (įskaitant, bet neapsiribojant, jūsų vardą, pavardę ir adresą), bus renkama, naudojama ir laikoma pagal 1996 m. Duomenų apsaugos įstatymo nuostatas ir jūsų teises pagal tą įstatymą.
 • 15.2 Jūsų asmeninę informaciją galime naudoti:
 • 15.2.1 Teikti Jums mūsų paslaugas;

 • 15.2.2 Apdoroti mokėjimą už Paslaugas;
 • 15.2.3 Informuoti jus apie naujus produktus ir paslaugas, kurias galite įsigyti iš mūsų. Galite paprašyti, kad mes bet kuriuo metu nebesiųstume jums šios informacijos.
 • 15.3 Tam tikromis aplinkybėmis (jei, pavyzdžiui, norite įsigyti Paslaugas kreditu) ir jums sutikus, mes galime perduoti jūsų asmeninę informaciją kredito informacijos agentūroms. Šios agentūros taip pat yra saistomos 1996 m. Duomenų apsaugos įstatymo ir turėtų atitinkamai naudoti ir saugoti jūsų asmeninę informaciją.
 • 15.4 Mes neperduosime jūsų asmeninės informacijos jokioms kitoms trečiosioms šalims, prieš tai negavę jūsų aiškaus leidimo.

16. Atsakomybės apribojimai

 • 16.1 Mes nesuteikiame jokių garantijų ar pareiškimų, kad Svetainė atitiks Jūsų reikalavimus, kad ji bus patenkinamos kokybės, kad ji atitiks konkretų tikslą, nepažeis trečiųjų šalių teisių, kad ji bus suderinama su visomis sistemomis, kad ji bus saugi ir kad visa pateikta informacija bus tiksli. Mes negarantuojame jokių konkrečių rezultatų, gaunamų naudojantis mūsų Paslauga ar Paslaugomis.
 • 16.2 Jokia šios Svetainės dalis nėra skirta kaip patarimas, o šios Svetainės turiniu neturėtų būti remiamasi priimant kokius nors sprendimus ar imantis kokių nors veiksmų.
 • 16.3 Jokia šios Svetainės dalis nėra skirta sudaryti sutartinį pasiūlymą, kurį būtų galima priimti.
 • 16.4  Nors mes dedame pagrįstas pastangas užtikrinti, kad Svetainė būtų saugi ir be klaidų, virusų ir kitų kenkėjiškų programų, jums primygtinai rekomenduojama prisiimti atsakomybę už savo interneto saugumą, jūsų asmens duomenis ir kompiuterius.
 • 16.5 Tiek, kiek leidžia įstatymai, mes neprisiimame jokios atsakomybės už jokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius ar žalą, kurią galima numatyti ar kitaip, įskaitant bet kokią netiesioginę, pasekminę, specialią ar pavyzdinę žalą, atsiradusią dėl naudojimosi Svetaine ar bet kokia joje esančia informacija. Turėtumėte žinoti, kad svetainę ir jos Turinį naudojate savo pačių rizika.
 • 16.6 Jokia šių Sąlygų nuostata nepanaikina ir neriboja  UAB Gravitacija atsakomybės už bet kokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl neteisingo Paslaugų teikimo arba priklausomybės nuo neteisingos informacijos, pateiktos Svetainėje.
 • 16.7 Tuo atveju, jei kuri nors iš šių sąlygų yra neteisėta, negaliojanti ar kitaip neįgyvendinama, ši sąlyga laikoma nukirsta nuo šių Taisyklių ir sąlygų ir neturi įtakos likusių Taisyklių galiojimui ir vykdymui. Ši sąvoka taikoma tik tais atvejais, kai tam tikras terminas yra neteisėtas.

17. Bendrųjų sąlygų keitimas

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu pakeisti Svetainę, jos Turinį ar šias Sąlygas. Jūs būsite saistomi bet kokių Taisyklių pakeitimų nuo tada, kai pirmą kartą naudositės Svetaine po pakeitimų. Jei pagal įstatymus privalome atlikti bet kokius šių Taisyklių ir sąlygų pakeitimus, šie pakeitimai bus automatiškai taikomi visiems šiuo metu laukiamuose užsakymuose, papildant bet kokius užsakymus, kuriuos jūs pateiksite ir ateityje.

18. Svetainės pasiekiamumas

 • 18.1 Svetainė pateikiama "tokia, kokia yra".UAB Gravitacija naudoja geriausią pramonės šakos praktiką, kad užtikrintų aukštą veikimo laiką, įskaitant debesies serveriuose nuomojamą gedimams tolerantišką architektūrą. Mes nesuteikiame jokių garantijų, kad Svetainėje ar Patalpose nebus defektų ir (arba) gedimų, ir mes neteikiame jokios kompensacijos už prastovas. Mes nesuteikiame jokių garantijų (aiškų ar numanomą) tinkamumą konkrečiam tikslui, informacijos tikslumą, suderinamumą ir patenkinamą kokybę.
 • 18.2 Mes neprisiimame jokios atsakomybės už svetainės sutrikimus ar nepasiekiamumą dėl išorinių priežasčių, įskaitant, bet neapsiribojant, IPT įrangos gedimą, priimančiosios įrangos gedimą, ryšių tinklo gedimą, elektros energijos tiekimo sutrikimą, natūralius įvykius, karo veiksmus ar teisinius apribojimus ir cenzūrą.

19. Atsakomybės neatsisakomumas

Tuo atveju, jei kuri nors šių Sąlygų šalis nesinaudoja čia nurodytomis teisėmis ar teisių gynimo priemonėmis, tai nelaikoma tos teisės ar teisių gynimo priemonės atsisakymu.

20. Senosios naudojimosi sąlygos

Kilus prieštaravimui tarp šių Sąlygų ir bet kokių ankstesnių jų versijų, pirmenybė teikiama šių Taisyklių ir Sąlygų nuostatoms, nebent aiškiai nurodyta kitaip.

21. Trečiųjų šalių teisės

Nė viena šių Sąlygų dalis nesuteikia jokių teisių jokiai trečiajai šaliai. Sutartis, sukurta pagal šias sąlygas, yra tarp jūsų ir UAB Gravitacija.

22. Komunikacija

 • 22.1 Visi pranešimai pateikiami paštu (žr. aukščiau nurodytą adresą) arba el. paštu   info@goforward.lt. Toks pranešimas bus laikomas gautu praėjus 3 dienoms po gavimo, jei jis siunčiamas registruotu paštu, arba išsiuntimo dieną, jei  el. laiškas gaunamas darbo dieną, ir kitą darbo dieną, jei el. laiškas siunčiamas savaitgaliais arba valstybinių švenčių dienomis.
 • 22.2 Kartais, jei patvirtinsite sutikimą gauti šią informaciją, mes galime atsiųsti jums informaciją apie Mūsų produktus ir (arba) paslaugas. Jei nenorite gauti tokios informacijos, spustelėkite nuorodą "Atsisakyti prenumeratos" bet kuriame el. laiške, kurį gaunate iš mūsų.

23. Taikoma teisė

Šios Sąlygos ir santykiai tarp jūsų ir UAB Gravitacija  reglamentuojami ir aiškinami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir  UAB Gravitacija  ir jūs sutinkate paklusti išimtinei Lietuvos Respublikos jurisdikcijai.