Naudojimosi sąlygos

Naudojamos sąvokos ir apibrėžimai

Ši sutartis taikoma tarp jūsų, šios svetainės vartotojo ir UAB Gravitacija, valdančios prekinį ženklą GoForward Academy, toliau GoForward Academy, šios svetainės savininko. Sutartis nustato bendrąsias naudojimosi internetine svetaine www.goforward.academy taisykles (toliau – „Taisyklės“), užsakant ir perkant prekes / paslaugas bei kitaip naudojantis minėtos svetainės teikiamomis paslaugomis. Jei nesutinkate laikytis šių Taisyklių, nustokite naudotis Svetaine.

Šioje Sutartyje šios sąvokos turi šias reikšmes:

„Paskyra“ – tai asmeninė informacija, mokėjimo informacija, pasirinktos paslaugos ir kredencialai, kuriuos Vartotojai naudoja prieigai prie Mokamo turinio ir (arba) bet kokios ryšių sistemos Svetainėje;

„Turinys“ – tai bet koks tekstas, grafika, vaizdai, garso, vaizdo, programinė įranga, duomenų rinkiniai ir bet kokia kita informacijos forma, kurią galima saugoti kompiuteryje, kuris pasirodo šioje Svetainėje arba yra jos dalis;

"Priemonės" – tai bendrai bet kokios internetinės priemonės, įrankiai, paslaugos ar informacija, kurią GoForward Academy pateikia svetainėje dabar arba ateityje;

"Paslaugos" – tai paslaugos, kurias galite gauti per šią Svetainę,  naudodami GoForward Academy priklausančią el. mokymosi platformą;

"Mokėjimo informacija" – tai bet kokia informacija, reikalinga Paslaugoms įsigyti iš šios Svetainės. Tai apima, bet neapsiriboja, kredito / debeto kortelių numerius, banko sąskaitų numerius ir rūšiavimo kodus;

„Patalpos“ – tai mūsų verslo vieta, esanti Basanavičiaus g. 42, Vilniuje;

"Sistema" – tai bet kokia interneto ryšių infrastruktūra, kurią GoForward Academy pasiekia svetainėje dabar arba ateityje. Tai apima, bet neapsiribojant, internetinį el. paštą, skelbimų lentas, tiesioginių pokalbių priemones ir el. pašto nuorodas;
„Pirkėjas“ - tai bet kuri trečioji šalis, kur naudojasi Svetainės mokamomis paslaugomis;

"Vartotojas" / "Vartotojai" - tai bet kuri trečioji šalis, kuri naudojasi Svetaine, nėra įdarbinta GoForward Academy;

"Svetainė" - tai svetainė, kurią šiuo metu naudojate (www.goforward.academy arba goforward.lt) ir visi šios svetainės sub-domenai (pvz., subdomain.yourschool.com), išskyrus atvejus, kai jie aiškiai neįtraukiami pagal jų pačių nuostatas ir sąlygas;

"Mes/Mes/Mūsų": reiškia GoForward Academy ir Go Forward prekinį ženklą valdančią įmonę - UAB Gravitacija, įsteigtą Lietuvoje, juridiniu adresu  Kęstučio 9-14, LT-01108 Vilnius, įmonės registracijos numeris 304984197.

I. BENDROSIOS TAISYKLĖS

  1. Pirkti internetinėje svetainėje gali visi juridiniai ir fiziniai asmenys sulaukę pilnametystės bei nepilnamečiai, turintys tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.

2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino ir su jomis sutinka.

3. Jūsų užsakymas – suformuotas pirkimo krepšelis – yra sutartinis sutikimas pirkti, o pirkimas laikomas įvykusiu jums atlikus apmokėjimą, o mums išsiuntus jums patvirtinimo el. laišką, kuriame nurodoma, kad jūsų užsakymas buvo priimtas.

4. Pirkėjas paslaugą / prekę įsigyja tik asmeniniam naudojimui, nebent pagal atskirą susitarimą yra įsigyjamas verslo abonementas ar kitokio pobūdžio pirkimas.

5. Pirkėjas sutinka gauti informaciją ir reklamų pasiūlymus iš Go Forward Academy ir mūsų partnerių.

6. Svetainėje www.goforward.academy pateikta medžiaga yra tik UAB Gravitacija nuosavybė, todėl Pirkėjas įsipareigoja jos jokia forma nedauginti, nekopijuoti, kitomis formomis nenaudoti viešai prieinamose portaluose, leidiniuose ir kt.

7. Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant svetainėje www.goforward.academy taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

8. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi www.goforward.academy paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas paslauga naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti svetainės saugumui.


II. VARTOTOJO PASKYRA

9. Užsiprenumeruoti Go Forward Academy paslaugą ir naudotis kai kuriomis Svetainės dalimis gali tik registruoti Svetainės vartotojai.
10. Jūs patvirtinate, kad visa informacija, jūsų pateikiama registracijos metu, yra teisinga ir įsipareigojate nedelsiant ją pakeisti, jeigu nurodyta informacija neteisinga arba pasikeitė.
11. Jūs neturite teisės dalytis ir / ar perduoti savo paskyros prisijungimo vardo ir / ar slaptažodžio ir / ar kitos prieigos informacijos prie jūsų paskyros su jokiu kitu asmeniu. Tik jūs atsakote už savo paskyros naudojimą ir slaptažodžio bei kitos prieigos informacijos konfidencialumą.
12. Rekomenduojama nesidalyti savo Paskyros duomenimis, ypač naudotojo vardu ir slaptažodžiu. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už jokius nuostolius ar žalą, patirtą dėl to, kad jūs pasidalijote jūsų paskyros duomenimis. Jei naudojate bendrai naudojamą kompiuterį, rekomenduojama neįrašyti savo abonemento informacijos interneto naršyklėje.
13. Jei turite pagrindo manyti, kad jūsų Sąskaitos duomenis gavo kitas asmuo be sutikimo, nedelsdami susisiekite su mumis, kad sustabdytumėte savo Paskyrą ir atšauktumėte bet kokius neteisėtus užsakymus ar mokėjimus, kurie gali būti planuojami. Atminkite, kad užsakymus ar mokėjimus galima atšaukti tik iki Paslaugų teikimo pradžios. Tuo atveju, jei neteisėtas teikimas prasideda prieš jums pranešant mums apie neteisėtą užsakymo ar mokėjimo pobūdį, tuomet turėsite sumokėti mokestį už laikotarpį nuo paslaugų teikimo pradžios iki tos dienos, kai mums pranešėte, ir galite būti apmokestinti už vieno mėnesio atsiskaitymo ciklą.

III. VERSLO KLIENTAI

14. Šios Sąlygos taip pat taikomos klientams, perkantiems Paslaugas verslo poreikiu. Esant poreikiui, Verslo klientui pateikiamas specialus pasiūlymas ir mokėjimas atliekamas banko pavedimu pagal sąskaitą faktūrą.14. Šios Sąlygos taip pat taikomos klientams, perkantiems Paslaugas verslo poreikiu. Esant poreikiui, Verslo klientui pateikiamas specialus pasiūlymas ir mokėjimas atliekamas banko pavedimu pagal sąskaitą faktūrą.

IV. INTELEKTUALINĖ NUOSAVYBĖ

13. Atsižvelgiant į šių Taisyklių 5 dalyje numatytas išimtis, visas Svetainėje pateikiamas Turinys, išskyrus atvejus, kai Vartotojai įkelia tekstą, grafiką, logotipus, piktogramas, vaizdus, garso klipus, vaizdo klipus, duomenų rinkinius, puslapio maketą, pagrindinį kodą ir programinę įrangą, yra UAB Gravitacija ar kitų atitinkamų trečiųjų šalių - autorių - nuosavybė. Toliau naudodamiesi Svetaine jūs pripažįstate, kad tokią medžiagą saugo galiojantys Lietuvos Respublikos ir Tarptautiniai intelektinės nuosavybės bei kiti įstatymai.

14. Jūs negalite atgaminti, kopijuoti, platinti, saugoti medžiagos iš Svetainės, jei Svetainėje nenurodyta kitaip arba jei jums nėra duotas aiškus raštiškas sutikimas tai padaryti.

V. TREČIŲ ŠALIŲ INTELEKTUALINĖ NUOSAVYBĖ

15. Jei aiškiai nenurodyta kitaip, visos intelektinės nuosavybės teisės, įskaitant autorių teises ir prekių ženklus, bet jomis neapsiribojant, prekių ar / ir paslaugų vaizduose ir aprašymuose priklauso prekių-paslaugų gamintojams – lektoriams.

16. Jūs negalite atgaminti, kopijuoti, platinti, saugoti ar kitaip pakartotinai naudoti tokios medžiagos, išskyrus atvejus, kai Svetainėje nurodyta kitaip arba jei atitinkamas gamintojas ar tiekėjas nėra davęs aiškaus raštiško leidimo tai daryti.

VI. NUORODOS Į KITAS SVETAINES

17. Šioje svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines. Jei aiškiai nenurodyta, šių svetainių nekontroliuoja UAB Gravitacija. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už tokių svetainių turinį ir neprisiimame atsakomybės už bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl jų naudojimo. Nuorodos į kitą svetainę įtraukimas į šią svetainę nereiškia jokio pačių svetainių ar jas kontroliuojančių svetainių patvirtinimo.

VII. Nuorodos į šią svetainę

18. Norintys įdėti nuorodą į šią svetainę kitose svetainėse gali tai padaryti tik į svetainės pagrindinį puslapį www.goforward.academy be mūsų išankstinio leidimo. Norėdami sužinoti daugiau, susisiekite su mumis el. paštu info@goforward.lt arba skambinkite mums šiuo numeriu: +370 604 70060.

VIII. Bendravimo taisyklės

19. Naudodamiesi bet kuria Svetainės sistema, turėtumėte tai daryti pagal šias taisykles. Nesilaikant šių taisyklių jūsų Paskyra gali būti laikinai sustabdyta arba uždaryta:

19.1. Negalima vartoti nepadorios ar vulgarios kalbos;

19.2. Negalite pateikti Turinio, kuris yra neteisėtas ar kitaip nepageidaujamas. Tai apima, bet neapsiriboja, Turinį, kuris yra įžeidžiantis, grasinantis, priekabiaujantis, šmeižikiškas, diskriminuojantis pagal amžių, seksistinis ar rasistinis;

19.3 Negalite pateikti Turinio, skirto smurtui skatinti ar kurstyti.19. Naudodamiesi bet kuria Svetainės sistema, turėtumėte tai daryti pagal šias taisykles. Nesilaikant šių taisyklių jūsų Paskyra gali būti laikinai sustabdyta arba uždaryta:

19.1. Negalima vartoti nepadorios ar vulgarios kalbos;

19.2. Negalite pateikti Turinio, kuris yra neteisėtas ar kitaip nepageidaujamas. Tai apima, bet neapsiriboja, Turinį, kuris yra įžeidžiantis, grasinantis, priekabiaujantis, šmeižikiškas, diskriminuojantis pagal amžių, seksistinis ar rasistinis;

19.3 Negalite pateikti Turinio, skirto smurtui skatinti ar kurstyti.

IX. PASKYROS GALIOJIMO NUTRAUKIMAS

20. UAB Gravitacija gali arba Jūs galite nutraukti Paskyros galiojimą. Jei mes nutrauksime jūsų Paskyros galiojimą, jums bus pranešta el. paštu ir bus pateiktas nutraukimo paaiškinimas. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, mes pasiliekame teisę nutraukti nenurodydami priežasčių.

21. Jei nutrauksime jūsų Paskyros galiojimą, visi esami ar laukiantys užsakymai ar mokėjimai jūsų Paskyroje bus atšaukti ir Paslaugų teikimas nepradės veikti.

20. UAB Gravitacija gali arba Jūs galite nutraukti Paskyros galiojimą. Jei mes nutrauksime jūsų Paskyros galiojimą, jums bus pranešta el. paštu ir bus pateiktas nutraukimo paaiškinimas. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, mes pasiliekame teisę nutraukti nenurodydami priežasčių.

21. Jei nutrauksime jūsų Paskyros galiojimą, visi esami ar laukiantys užsakymai ar mokėjimai jūsų Paskyroje bus atšaukti ir Paslaugų teikimas nepradės veikti.

20. UAB Gravitacija gali arba Jūs galite nutraukti Paskyros galiojimą. Jei mes nutrauksime jūsų Paskyros galiojimą, jums bus pranešta el. paštu ir bus pateiktas nutraukimo paaiškinimas. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, mes pasiliekame teisę nutraukti nenurodydami priežasčių.

21. Jei nutrauksime jūsų Paskyros galiojimą, visi esami ar laukiantys užsakymai ar mokėjimai jūsų Paskyroje bus atšaukti ir Paslaugų teikimas nepradės veikti.

X. Paslaugų apimtis, kainodara ir pasiekiamumas

22. Svetainėje paslaugas / prekes galima įsigyti pasirinkus Paslaugų planą – mėnesinę arba metinę prenumeratą arba įsigyjant vienkartinius konkrečius mokymus ar seminarus. Pasirinkus Paslaugų planą, vartotojas gali neribotai žiūrėti visus į Paslaugų planą patenkančius mokymus.

23. Paslaugos / prekės svetainėje prieinamos visą parą, išskyrus tuos atvejus, kai keičiama Svetainės struktūra ar įgyvendinami kiti esminiai pakeitimai, dėl kurių būtina išjungti Svetainės veikimą arba mokymai vyksta gyvai iš anksto nurodytu laiku ir nurodytoje vietoje.

24. Visa Svetainėje pateikta kainodaros informacija yra teisinga tuo metu, kai prisijungiama prie Svetainės. Mes pasiliekame teisę keisti kainas ir keisti ar pašalinti bet kokius specialius pasiūlymus. Prekės / paslaugos įsigyjamos esančia kaina ir atbuline data negali būti keičiamos. Tuo atveju, jei kainos pasikeičia laikotarpiu nuo užsakymo pateikimo Paslaugoms iki mūsų užsakymo apdorojimo ir apmokėjimo, naudojama užsakymo metu galiojusi kaina.

XI. Užsakymai ir paslaugų tiekimo principai

25. Užsakytų Paslaugų patvirtinimas jums atsiunčiamas Paskyroje nurodytu el. paštu, įskaitant išsamią informaciją apie pagrindines šių Paslaugų charakteristikas:

 25.1. detalizuota užsakytų Paslaugų kainodara, įskaitant, jei reikia, mokesčius, pristatymą ir kitus papildomus mokesčius;

25.2. Atitinkami Paslaugų teikimo laikai ir datos;

25.3. Naudotojo kredencialai ir atitinkama informacija prieigai prie tų paslaugų;

25.4. Vartotojas savo paskyroje mato ir gali atsisiųsti paslaugų / prekių įsigijimo sąskaitas.

26. Apmokėjimas už Paslaugas atliekamas jūsų pasirinktu mokėjimo būdu pagal svetainėje esančias galimybes, sumokant mokestį, atitinkantį jūsų įsigytą paslaugų planą ar dovanų kuponą, ir kiekvieno vėlesnio mėnesio arba metų tą pačią dieną („atsiskaitymo ciklas“) už mokesčius, sukauptus per praėjusį mėnesį arba metus („atsiskaitymo ciklas“) ir / ar, kaip nurodyta gautame užsakymo patvirtinime.

27. Prenumerata yra tęstinė. Užsisakius prenumeratą jūsų pasirinktu periodiškumu bus automatiškai nuskaičiuojamas prenumeratos mokestis nuo Jūsų mokėjimo kortelės. Automatiniam nuskaičiavimui taikoma ta pati kaina, kuri galiojo užsakymo atlikimo metu, nebent Vartotojas su mumis raštu suderina kitą kainą ir mokėjimo atlikimo būdą.

28. Apie prenumeratos kainų pasikeitimus prenumeratorius el. paštu yra informuojamas prieš 1 mėnesį ir dar kartą prieš 14 kalendorinių dienų. Per šį laikotarpį prenumeratorius turi teisę nutraukti automatinį prenumeratos pratęsimą. Praėjus šiam laikotarpiui UAB Gravitacija turi teisę vienašališkai taikyti naują kainą numatytam Go Forward Academy prenumeratos periodui.

29. UAB Gravitacija stengsis, kad Paslaugos būtų teikiamos profesionaliai ir rūpestingai, atsižvelgiant į geriausią praktiką.

30. Jei Paslaugos teikiamos nesilaikant jūsų užsakymo ir todėl yra neteisingos, nedelsdami susisiekite su mumis ir praneškite mums apie klaidą. Užtikrinsime, kad visi būtini pataisymai būtų padaryti per penkias (5) darbo dienas.

31. Tam tikrų Paslaugų teikimui gali būti taikomos papildomos sąlygos. Pildydami užsakymą būsite paprašyti perskaityti ir patvirtinti, kad sutinkate su tokiomis sąlygomis.

32. UAB Gravitacija teikia techninę pagalbą per mūsų internetinį palaikymo forumą ir (arba) telefonu, elektroniniu paštu. Jei jums reikia pasikalbėti su mumis apie savo užsakymą, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba telefonu +370 60470060 arba el. paštu info@goforward.lt. UAB Gravitacija deda visas pastangas, kad būtų galima reaguoti kuo greičiau, tačiau negarantuojame konkretaus atsakymo laiko.

XII. PASLAUGŲ ATSISAKYMAS

33. Paslaugos - prenumeratos - automatiškai apmokamos ir pratęsiamos, pasibaigus paslaugos laikotarpiui (jei užsakyta 1 mėn. paslauga – likus 1 dienai iki prenumeratos laikotarpio pabaigos, jei užsakyta 12 mėn. paslauga – likus 1 dienai iki prenumeratos pabaigos.).

34. Paslaugų atsisakyti galite bet kuriuo metu. Atsisakius, paslaugomis dar galėsite naudotis iki įsigytos prenumeratos periodo pabaigos.

35. Svetainėje www.goforward.academy prenumeratą galima nutraukti šiuo būdu: savo profilyje eikite į Mano > Prenumeratos nustatymai > Prenumeratos valdymas > Atšaukite prenumeratą. Atšaukti prenumeratą galima ne vėliau nei 24 val. iki automatinio pinigų nuskaitymo.

36. Atsisakius prenumeratos mėnesinio mokėjimo, paslauga prenumerata galėsite naudotis tol, kol baigsis einamasis mėnuo už kurį jau sumokėjote. Pvz., užsisakius paslaugą mėnesiui 2022 m. gruodžio 30 d., nutraukus paslaugos apmokėjimą, 2022 m. sausio 25 d., paslauga galėsite naudotis iki 2023 m. sausio 30 d.

Atsisakius prenumeratos metinio mokėjimo, paslauga www.goforward.academy prenumerata galėsite naudotis tol, kol baigsis einamieji metai, už kuriuos jau sumokėjote. Pvz., užsisakius paslaugą metams 2022 m. gruodžio 30 d., nutraukus paslaugos apmokėjimą, 2023 m. rugsėjo 1 d., paslauga galėsite naudotis iki 2023 m. gruodžio 30 d.

Nenutraukus paslaugos, ji yra automatiškai pratęsiama naujam laikotarpiui: jei buvote užsisakę paslaugą mėnesiui, pasibaigus jam, paslauga automatiškai pratęsiama dar vienam mėnesiui; jei buvote užsisakę metams, pasibaigus metams, paslauga automatiškai pratęsiama dar vieniems metams.

XII. Privatumas

37. Svetainės naudojimą taip pat reglamentuoja mūsų privatumo politika (www.goforward.academy/privacy), kuri yra įtraukta į šias Sąlygas pagal šią nuorodą. Norėdami peržiūrėti privatumo politiką, spustelėkite aukščiau esančią nuorodą.
38. Mūsų Tinklalapiuose cookie (slapukai) naudojami Tinklalapių lankomumo ir Turinio populiarumo statistikos tikslais. Cookie naudojimas neleidžia nustatyti Jūsų asmens tapatybės. Mes turime teisę perduoti anonimišką statistinę informaciją tretiesiems asmenims. Jūs turite teisę blokuoti cookie naudojimą savo interneto naršyklėje.

XIV. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI

39. Mes nesuteikiame jokių garantijų, kad Svetainė atitiks Jūsų reikalavimus, kad ji atitiks konkretų jūsų tikslą ar lūkestį, kad ji bus suderinama su visomis technologinėmis jūsų vartojamomis sistemomis. Mes negarantuojame jokių konkrečių rezultatų, gaunamų naudojantis mūsų Paslauga ar Paslaugomis. Jei Paslaugos neatitiko jūsų lūkesčių arba jomis mažai naudojotės, tai nėra priežastis reikalauti lėšų grąžinimo.

 40. Jokia šios Svetainės dalis nėra vienareikšmiškas patarimas, o šios Svetainės turiniu neturėtų būti remiamasi priimant kokius nors sprendimus ar imantis kokių nors veiksmų.

 41. Nors mes dedame pagrįstas pastangas užtikrinti, kad Svetainė būtų saugi ir be klaidų, virusų ir kitų kenkėjiškų programų, jums primygtinai rekomenduojama prisiimti atsakomybę už savo interneto ir technikos saugumą, jūsų asmens duomenis ir kompiuterius.

XV. Bendrųjų sąlygų keitimas

42. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu pakeisti Svetainę, jos Turinį ar šias Sąlygas. Jūs būsite saistomi bet kokių Taisyklių pakeitimų nuo tada, kai pirmą kartą naudositės Svetaine po pakeitimų. Jei pagal įstatymus privalome atlikti bet kokius šių Taisyklių ir sąlygų pakeitimus, šie pakeitimai bus automatiškai taikomi visiems šiuo metu laukiamuose užsakymuose, papildant bet kokius užsakymus, kuriuos jūs pateiksite ir ateityje.

XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

43. Šioms Sąlygoms bei Paslaugų teikimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Bet kokie ginčai / nesutarimai, kylantys dėl šių Sąlygų ir / arba mūsų teikiamų Paslaugų, yra sprendžiami bei perduodami kompetentingiems Lietuvos Respublikos teismams.

44. Mes galime perleisti visas savo teises ir pareigas pagal šias Sąlygas be jūsų sutikimo tuo atveju, jeigu toks teisių ir pareigų perdavimas nepablogins jūsų padėties pagal šias Sąlygas. Jūs negalite perduoti arba perleisti jokių teisių ir pareigų pagal šias Sąlygas be išankstinio mūsų rašytinio sutikimo ir bet koks neteisėtas tokių teisių ir pareigų perdavimas yra laikomas negaliojančiu.

45. Jeigu turite mums pretenzijų, išdėstykite ir pateikite jas raštu el. pašto adresu info@goforward.lt. Jūs taip pat turite teisę ginčą spręsti kreipdamasis į Lietuvos Respublikos valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Lietuvos Respublika, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė vvtat.lt).