Apie Rositą Kanapeckaitę

Rosita Kanapeckaitė yra kognityvinės ir elgesio krypties psichologė – psichoterapeutė, dėmesingo įsisąmoninimo instruktorė.
Write your awesome label here.

Visi Rositos mokymai