Pilietinis pasipriešinimas iškilus grėsmėms: ką kiekvienas galime padaryti?

Tiesioginio mokymo įrašas

„Laisvės siekėme ne tik kovodami su ginklu rankoje, tačiau ir priešindamiesi agresoriui nesmurtiniais būdais. Deja, po 1991 m. šis kovos metodas – pilietinis pasipriešinimas – valstybėje nebuvo tinkamai išplėtotas, o grėsmės nacionaliniam saugumui ne tik kad nesumažėjo, bet ir įgavo naujas formas“, – sako pilietinio pasipriešinimo ekspertas A. Daugirdas.
Šie mokymai parengti siekiant suteikti piliečiams žinių ir įgūdžių, kuriuos būtų galima savarankiškai pritaikyti neginkluoto pasipriešinimo veiksmams, iškilus grėsmėms nacionaliniam saugumui taikos metu ar prieš užsienio agresorių. „Mūsų laisvė yra mūsų rankose ir už ją atsakome patys“, – įsitikinęs karininkas.

Seminare išgirsite daugybę pavyzdžių iš Lietuvos ir pasaulio istorijos, įgysite galimybę tapti nesmurtinio kovos fronto kovotoju.

Nemokamame seminare sužinosite: 

  • Kokios yra pilietinio pasipriešinimo strategijos, taikiniai, taktika?
  • Kaip galima pakenkti agresoriui taikos metu?
  • Kaip galima pakenkti agresoriui užpuolus mūsų Tėvynę ar ją okupavus?