Taisyklės lektoriams

Bendradarbiavimo sutartis taikoma tarp lektoriaus ir UAB Gravitacija, valdančios prekinį ženklą GoForward Academy, toliau GoForward Academy, šios svetainės savininko.

Lektorius pasirašydamas bendradarbiavimo sutartį sutinka:

  • Neskelbti turinio, kuris sudarytų ar kuriame būtų bet kokios nusikalstamos veikos požymių.
  • Neskelbti turinio, kuris yra įžeidžiantis, šmeižiantis, persekiojantis, grasinantis, kurstantis nesantaiką ar smurtą. Pavyzdžiui, neskelbkite tikrovės neatitinkančių duomenų, nevartokite nusistovėjusioms socialinėms normoms prieštaraujančios kalbos ir nereikškite neapykantos arba netolerancijos,  neskelbkite turinio, kuris būtų paremtas rasės, tautybės, lyties, religijos, tikėjimo, seksualinės orientacijos, amžiaus, neįgalumo, kilmės, socialinės padėties, įsitikimų, pažiūrų, priklausymo politinėms partijoms ar organizacijoms pagrindu, bei neskatinkite smurto bet kurių asmenų ar asmenų grupių atžvilgiu.
  • Neskelbti turinio, kuris yra nepadorus, pornografinio pobūdžio ar kuriame yra nuogumo ar seksualinių vaizdų.
  • Neskelbti turinio, kuris pažeidžia ar gali pažeisti trečiųjų asmenų asmenines turtines ir neturtines teises. Pavyzdžiui, neskelbkite tretiesiems asmenims priklausančių nuotraukų ar bet kokios kitos intelektinę nuosavybę sudarančios informacijos.
  • Neskelbti turinio, kuris pažeistų kitų asmenų privatumą ir neskleiskite bet kokių asmens duomenų, įskaitant bet neapsiribojant, kitų asmenų telefonų numerių, elektroninio pašto adresų, pašto adresų ar bet kokios kitos asmeninės informacijos, asmens (įskaitant, nepilnamečius asmenis) atvaizdo.
  • Neskelbti reklaminio turinio arba turinio su nuorodomis į bet kokias trečiųjų šalių svetaines. Taip pat draudžiama reklamuoti ar prašyti bet kurio vartotojo pirkti ar parduoti Jūsų ar trečiųjų šalių prekes ar paslaugas.